ارسال پیام به ما

دفتر مرکزی

ایران – کردستان – مریوان – بلوار شهید عبادت – پارک علم و فناوری – واحد سه

info@nakissa.ir

۰۸۷۳۴۵۴۶۹۰۸

کد پستی : ۶۶۷۱۷۶۵۷۳۳